[BL] REMIX (Hỗn âm nhân sinh) – Tôn Ảm / Thiếu Niên Ảm

《Remix/混音人生》

 

Tác giả: Tôn Ảm / Thiếu Niên Ảm-孙黯

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, xây dựng sự nghiệp

Genre: Trước cao lãnh đáng khinh sau ấu trĩ SB công [Cung Tuyển Dạ] x Khốc huyễn muộn tao rapper thụ [Hạ Tức]

Ôm sô: W ( => tôi đó)

Nguồn: Lâm Phong

Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển Dạ ┃ Vai phụ: Hạ Giai ┃ Cái khác: Niên thượng, ngụy dưỡng thành

[ Chú ý: Ngôi thứ nhất, chủ thụ, show ân ái rất ít, rất nhàm chán, rất nhàm chán, rất nhàm chán => chậm nhiệt.]
VĂN ÁN

Đây là câu chuyện với chủ đề nhạc Rap về đứa trẻ đường phố thuộc thành phần dưới đáy xã hội trên con đường theo đuổi ước mơ lại gặp phải đại gia đáng khinh sau đó được bao nuôi.
《 Guilty heart 》, To my brother

MỤC LỤC

Chương 34
Chương 67
Chương 100
Chương 2
Chương 35
Chương 67
Chương 101
Chương 3
Chương 36
Chương 68
Chương 102
Chương 4
Chương 37
Chương 69
Chương 103
Chương 5
Chương 38
Chương 70
Chương 104
Chương 6
Chương 39
Chương 71
Chương 105
Chương 7
Chương 40
Chương 72
Chương 106
Chương 8
Chương 41
Chương 73
Chương 107
Chương 9
Chương 42
Chương 74
Chương 108
Chương 10
Chương 43
Chương 75
Chương 109
Chương 11
Chương 44
Chương 76
Chương 110
Chương 12
Chương 45
Chương 77
Chương 111
Chương 13
Chương 46
Chương 78
Chương 112
Chương 14
Chương 47
Chương 79
Chương 113
Chương 15
Chương 48
Chương 80
Chương 114
Chương 16
Chương 49
Chương 81
Chương 115
Chương 17
Chương 50
Chương 82
Chương 116
Chương 18
Chương 51
Chương 83
Chương 117
Chương 19
Chương 52
Chương 84
Chương 118
Chương 20
Chương 53
Chương 85
Chương 119
Chương 21
Chương 54
Chương 86
Chương 120
Chương 22
Chương 55
Chương 87
Chương 121
Chương 23
Chương 56
Chương 88
Chương 122
Chương 24
Chương 57
Chương 89
Chương 123
Chương 25
Chương 58
Chương 90
Chương 124
Chương 26
Chương 59
Chương 91
Chương 125
Chương 27
Chương 60
Chương 92
Chương 126
Chương 28
Chương 61
Chương 93
Chương 127
Chương 29
Chương 62
Chương 94
Chương 128
Chương 30
Chương 63
Chương 95
Chương 129
Chương 31
Chương 64
Chương 96
Chương 130
Chương 32
Chương 65
Chương 97
Chương 131
Chương 33
Chương 98
Chương 98
Chương 132

Chương 133: Ngoại truyện-Đặc điển: Một trăm điều về Weibo Lão Cung

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s