[BL] REMIX/混 音人生 (Hỗn âm nhân sinh) – Tôn Ảm

Tác giả Tôn Ảm / Thiếu Niên Ảm-孙黯
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, xây dựng sự nghiệp, niên thượng, ngụy dưỡng thành
Dịch + Trợ giúp Quick Trans, Google-sama, Baidu-dono
Editor W => tôi đó ^^
Genre: Trước cao lãnh đáng khinh sau ấu trĩ SB công [Cung Tuyển Dạ] x Khốc huyễn muộn tao rapper thụ [Hạ Tức]
Nguồn: Lâm Phong
Bản gốc: TẤN GIANG
Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển Dạ
Vai phụ Hạ Giai, Lý Khiêm Lam, Kiều Hinh Tâm, Hà Cố
[ Chú ý: Ngôi thứ nhất, chủ thụ, show ân ái rất ít, rất nhàm chán, rất nhàm chán, rất nhàm chán => chậm nhiệt.]
—-0—-ĐÔI LỜI—-0—
Mình sẽ cố hoàn trong năm nay vì năm sau mình lên 12 rồi, không có nhiều thời gian onl.
P/S, to reader: mong bà con góp ý nhiệt tình, không chắc rep nhưng đảm bảo tiếp nhận ^3^
P/S, to repost-er: Bỏ ngay nha~ ^^, hàng chui hay lọt đều không chính chủ cả nha ^^
Mục Lục
VĂN ÁN
Đây là câu chuyện với chủ đề nhạc Rap về đứa trẻ đường phố thuộc thành phần dưới đáy xã hội trên con đường theo đuổi ước mơ lại gặp phải đại gia đáng khinh sau đó được bao nuôi.
《 Guilty heart 》, To my brother
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104
Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112
Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128
Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132

Chương 133: Ngoại truyện-Đặc điển: Một trăm điều về Weibo Lão Cung

Tình cờ biết được Sầm công túa có phối âm cho Tức cưng, cơ mà có mỗi anh Hiên ZONE phối cho anh Dạ hát thôi, giọng trầm ấm đã tai lắm ^^

Thêm một bản khác nà

Let me see your words^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s